รถเ ห ม็ นอั บ แก้ด้วยถ่านกับน้ำส้มสายชู

รถเ ห ม็ นอั บ แก้ด้วยถ่านกับน้ำส้มสายชู 1 ถ่านหุงต้ม เพียงเวลา 2-3 วัน ถ่านที่วางทิ้งเอาไว้จะช่วยดูดก ลิ่ นไม่พึงประสงค์เหล่านั้นให้หมดไปได้ 2 น้ำส้มสายชู นำน้ำส้มสายชู 2-4 ช้อนโต๊ะ ใส่ในถ้วย หรือภาช …

รถเ ห ม็ นอั บ แก้ด้วยถ่านกับน้ำส้มสายชู อ่านรายละเอียด