มะนาวเป็น โ ร ค ให้ใช้ปูนแดง ทำตามขั้นตอนนี้ ทำง่ายๆได้ผลดี

มะนาวเป็น โ ร ค ให้ใช้ปูนแดง ทำตามขั้นตอนนี้ ทำง่ายๆได้ผลดี

โ ร ค แคงเกอร์

ลักษณะของ โ ร ค แคงเกอร์ที่เกิดกับผลมะนาวจะมีผิวที่ไม่สวย

สามารถที่เกิดขึ้นได้ทุกส่วนของต้นมะนาว ทั้งผล ใบ และกิ่ง

ถ้าเกิด โ ร ค แคงเกอร์ลงกิ่งแล้วค่อนข้างที่จะอันตราย

ซึ่ง โ ร ค แคงเกอร์มีสาเหตุมาจากแบคทีเรียในช่วงฤดูฝนที่มีความชื้นเยอะ

จะค่อนข้างที่จะระบาด

แต่ถ้าเป็นฤดูหนาวหรือฤดูร้อนจะไม่ค่อยกระจายตัวเยอะ

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

1 ปูนแดง

2 แก้วพลาสติกและช้อน

3 ถังพ่นขนาดเล็ก

4 ถังน้ำพร้อมน้ำ 3 ลิตร

ขั้นตอนการทำ

1 ทำการละลายปูนแดง อัตราส่วนที่ใช้ปูนแดง 2 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 3 ลิตร

2 เมื่อเราทำการละลายปูนแดงเสร็จแล้ว

เราก็จะเทผสมลงน้ำได้เลย

3 หลังจากที่เราเทลงน้ำแล้วให้คนส่วนผสมเพื่อให้ปูนแดงกระจายตัว

พักไว้ประมาณ 5-10 นาที ให้ตกตะกอน

4 จากนั้นก็จะนำเอาเฉพาะน้ำไปทำการฉีดพ่น

วิธีการใช้งาน

สำหรับการใช้งาน ทำการฉีดพ่นให้ทั่วบริเวณทรงพุ่มของต้นมะนาว

เพื่อรักษา โ ร ค แคงเกอร์ โดยปริมาณที่ใช้ในวันนี้ประมาณ 3 ลิตร

ต้นละ 1 ลิตร และปูนแดงที่เราผสมเสร็จแล้ว

ส่วนที่เป็นน้ำเราจะนำไปใช้งานให้หมด

และส่วนที่เป็นตะกอนเราสามารถที่จะนำไปใส่ต้นไม้ได้ สูตรนี้จะใช้รักษา โ ร ค แคงเกอร์

ส่วนใหญ่ โ ร ค แคงเกอร์จะเกิดกับพืชตระกูลส้ม เช่น มะนาว ส้มโอ

และส้มสายพันธ์ุต่างๆ เป็นต้น

ขอบคุณข้อมูล แนวทางเกษตร เกร็ดความรู้

Facebook Comments